ประเพณีภาคเหนือ และวัฒนธรรมประเพณีภาคเหนือ

ประเพณี ภาคเหนือ

ประเพณี ภาคเหนือ เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีภาคเหนือที่สวยงาม วัฒนธรรม พิธีกรรม ความเชื่อ ภาษา การแต่งกาย การเล่น และอาหาร ฯลฯ เป็นกิจกรรมที่มีมาช้านาน ภาคเหนือหรือล้านนา ดินแดนแห่งประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลายที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าภาคอื่นของประเทศไทย เพราะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ชวนให้ขึ้นไปสัมผัสความงามเหล่านี้ ประเพณี ภาคเหนือ มีอะไรบ้าง นักท่องเที่ยวต่างประทับใจกับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและความเอื้ออาทรของชาวเหนือ ใครไม่มีโอกาสได้ไปสักครั้งต้องไป ดังนั้นเราจึงขอนำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์เล็กน้อยเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของภาคเหนือ เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ศึกษาข้อมูลก่อนไปเที่ยวเมืองเหนือ ประเพณี ความ เชื่อ ภาค เหนือ ประเพณี ภาคเหนือ ประเพณี ภาคเหนือ สำหรับภาคเหนือของประเทศไทย ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสลับที่ราบระหว่างภูเขา ซึ่งคนอยู่กันเป็นหมู่คณะ อาจจะเรียกว่ากลุ่มวัฒนธรรมล้านนา มีวิถีชีวิตและประเพณีเก่าแก่ที่เป็นเอกลักษณ์ แต่องค์ประกอบหลักยังคล้ายคลึงกันมาก เช่น สำเนียงการพูด การร้อง การเต้น การอยู่อย่างชาวนา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณของบรรพบุรุษ การอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกและอารมณ์ผ่านภาษา วรรณกรรม ดนตรี และงานหัตถกรรม แม้แต่งานฉลองโบราณ วัฒนธรรม ประเพณีภาคเหนือ ประเพณี ภาคเหนือ มีอะไรบ้าง  ในอดีตวัฒนธรรมของชาวกรุงหรือชาวล้านนา มีศูนย์กลางอยู่ที่นพบุรี […]

ประเพณีภาคอีสาน

ประเพณี ภาคอีสาน

ประเพณี ภาคอีสาน ประเพณีได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เข้าสู่สังคม ผสมผสานแนวปฏิบัติที่หลากหลายเข้ากับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม วิถีชีวิตของสังคมโดยเฉพาะศาสนามีอิทธิพลต่อประเพณีไทยมากที่สุด วัดและวัดในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย และชี้ให้เห็นว่าคนไทยให้ความสำคัญกับการบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยศิลปะที่สวยงามเพื่อใช้ในพิธีทางศาสนามาตั้งแต่สมัยโบราณ คำว่าประเพณีตามพจนานุกรมภาษาไทยของสถาบัน กำหนดความหมายของประเพณีโดยแยกคำออกจากกัน วัฒนธรรม ประเพณีภาคอีสาน ประเพณีภาคอีสาน มีอะไรบ้าง ประเพณี ภาคอีสาน  โดยเชื่อว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้ฝนไม่ตก อาจเป็นเพราะฟ้าได้เปลี่ยนแปลงไป คนที่ไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมหรือเจ้านายหรือเจ้านายไม่อยู่ในคำสอนของกษัตริย์ทำให้สวรรค์ลงโทษจึงไม่มีผล ฝนตกตามฤดูกาลหรือไม่มีฝนเป็นเวลานาน ประเพณีภาคอีสาน 12 เดือน ที่ดินแห้งไม่สามารถปลูกได้เนื่องจากขาดน้ำหล่อเลี้ยงทุ่งนาและสวน ชาวบ้านคิดว่าแมวกลัวน้ำ พวกเขากลัวฝน แมวจะร้องไห้ทันทีหากโดนน้ำ เลยเอาแมวขึ้นขบวนเพื่อแก้ปัญหา เพราะพวกเขาเชื่อว่าถ้าฝนตกแมวจะร้องไห้ทันที เลยพาแมวไปเช็ดน้ำจนแมวร้องเสียงดัง ผ่านไป 3-7 วัน ฝนตกตามคำเรียกร้อง ทำให้เกิดประเพณีแห่นางแมว แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเช่นฝนเทียม ประเพณีแห่นางแม่น้อยในสังคมไทยหายาก ประเพณีและวัฒนธรรมภาคอีสาน ผีตาโขน ประเพณีภาคอีสาน ผีตาโขน ประเพณีผีตาโขน เป็นประเพณีที่จัดขึ้นที่อำเภอด่านซ้าย ของจังหวัดเลยซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ไม่ทราบแน่ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่เมื่อใด แต่มีข้อสงสัยว่าน่าจะมีเพราะมีบุญของพระเวสสันดรกับบุญบั้งไฟอยู่ด้วยกัน เมื่อหลายร้อยปีก่อน ประเพณี ภาคอีสาน ผีตาโขนแต่เดิมเรียกว่าผีตาโขน เทศกาลที่ได้รับอิทธิพลจากมหาเวชสันตกะในพระพุทธศาสนา ซึ่งแสดงให้เห็นภาพเวสสันดรและมัตสีเดินทางจากป่าไปยังเมืองหลวง สัตว์ป่าทั้งหมดรวมถึงปีศาจมากมายที่อาศัยอยู่ในป่าส่งเธอในขบวนที่ซ่อนอยู่กับชาวบ้านด้วยความรักและการไว้ทุกข์ การละเล่นผีตาโขน วัฒนธรรม ประเพณีภาคอีสาน […]

วัฒนธรรม ของภาคใต้ และพหุวัฒนธรรม การดำรงอัตลักษณ์ภาคใต้

วัฒนธรรม ของภาคใต้ ความสืบเนื่องของประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นประเพณีในการปฏิบัติทางศาสนาและขนบธรรมเนียมของคนในชุมชนซึ่งเป็นการศึกษาและเขียนตำนาน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมภาคใต้ ประเพณี  และขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและพิธีกรรมของคนในท้องถิ่น การศึกษาตำนานพื้นบ้าน เรื่องราวของพระพุทธศาสนาสามารถอธิบายที่มาของประเพณีวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนภายใต้ความเชื่อเดียวกัน หรือความเชื่อ ความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศาสนาที่มีร่วมกันในชุมชน วัฒนธรรมของภาคใต้  โครงการวิจัยเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์สังคมพหุวัฒนธรรมจากตำนานพื้นบ้านภาคใต้ จึงเกิดการศึกษาการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้ จากตำนานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและเพื่อวิเคราะห์คุณค่าของสังคมพหุวัฒนธรรมในสังคมท้องถิ่นภาคใต้ที่สะท้อนผ่านตำนานท้องถิ่น พุทธศาสนากับอิทธิพลต่อ วัฒนธรรม ของภาคใต้ วัฒนธรรม ของภาคใต้  พระพุทธศาสนามีอิทธิพลอย่างมากต่อนครศรีธรรมราชมาช้านาน ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18 ประเพณี และ วัฒนธรรม ภาค ใต้  ที่เริ่มแผ่ขยายเข้าสู่พื้นที่นครศรีธรรมราช พระพุทธศาสนาได้มีบทบาทสำคัญในการสร้างมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาและถึงแม้มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามากมายที่ปรากฎในอดีตอาจสูญหายไปบางส่วน แต่ก็ยังมีเหลืออยู่บ้าง เช่น หลักฐานทางโบราณคดี โบราณสถานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและประเพณี เช่น ประเพณีพระบรมสารีริกธาตุ (พระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช) พระธาตุและประเพณีสวดมนต์ เป็นต้น วัฒนธรรมของภาคใต้  ประเพณีแห่ผ้าของชาวนครศรีธรรมราชและการบูชาตามความเชื่อ โบราณวัตถุในตำนานของประเพณีแห่ผ้าเป็นเอกลักษณ์ของนครศรีธรรมราช ขบวนผ้าขี้ริ้ว หมายถึง ขบวนผ้ายาวเพื่อสักการะพระพุทธเจ้าโดยนำผ้าห่มมา และล้อมรอบพระธาตุเจดีย์ที่วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช ตำนานเก่าแก่ของพระบรมธาตุในจังหวัดนครศรีธรรมราช สันนิษฐานว่าน่าจะเริ่มในสมัยพระยาศรีธรรมโศกราช วัฒนธรรมภาคใต้ ประเพณี ด้วยเหตุนี้ วัฒนธรรม ท้องถิ่น ภาค […]