ประเพณีภาคอีสาน

ประเพณี ภาคอีสาน

ประเพณี ภาคอีสาน ประเพณีได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เข้าสู่สังคม ผสมผสานแนวปฏิบัติที่หลากหลายเข้ากับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม วิถีชีวิตของสังคมโดยเฉพาะศาสนามีอิทธิพลต่อประเพณีไทยมากที่สุด วัดและวัดในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย และชี้ให้เห็นว่าคนไทยให้ความสำคัญกับการบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยศิลปะที่สวยงามเพื่อใช้ในพิธีทางศาสนามาตั้งแต่สมัยโบราณ คำว่าประเพณีตามพจนานุกรมภาษาไทยของสถาบัน กำหนดความหมายของประเพณีโดยแยกคำออกจากกัน วัฒนธรรม ประเพณีภาคอีสาน ประเพณีภาคอีสาน มีอะไรบ้าง ประเพณี ภาคอีสาน  โดยเชื่อว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้ฝนไม่ตก อาจเป็นเพราะฟ้าได้เปลี่ยนแปลงไป คนที่ไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมหรือเจ้านายหรือเจ้านายไม่อยู่ในคำสอนของกษัตริย์ทำให้สวรรค์ลงโทษจึงไม่มีผล ฝนตกตามฤดูกาลหรือไม่มีฝนเป็นเวลานาน ประเพณีภาคอีสาน 12 เดือน ที่ดินแห้งไม่สามารถปลูกได้เนื่องจากขาดน้ำหล่อเลี้ยงทุ่งนาและสวน ชาวบ้านคิดว่าแมวกลัวน้ำ พวกเขากลัวฝน แมวจะร้องไห้ทันทีหากโดนน้ำ เลยเอาแมวขึ้นขบวนเพื่อแก้ปัญหา เพราะพวกเขาเชื่อว่าถ้าฝนตกแมวจะร้องไห้ทันที เลยพาแมวไปเช็ดน้ำจนแมวร้องเสียงดัง ผ่านไป 3-7 วัน ฝนตกตามคำเรียกร้อง ทำให้เกิดประเพณีแห่นางแมว แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเช่นฝนเทียม ประเพณีแห่นางแม่น้อยในสังคมไทยหายาก ประเพณีและวัฒนธรรมภาคอีสาน ผีตาโขน ประเพณีภาคอีสาน ผีตาโขน ประเพณีผีตาโขน เป็นประเพณีที่จัดขึ้นที่อำเภอด่านซ้าย ของจังหวัดเลยซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ไม่ทราบแน่ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่เมื่อใด แต่มีข้อสงสัยว่าน่าจะมีเพราะมีบุญของพระเวสสันดรกับบุญบั้งไฟอยู่ด้วยกัน เมื่อหลายร้อยปีก่อน ประเพณี ภาคอีสาน ผีตาโขนแต่เดิมเรียกว่าผีตาโขน เทศกาลที่ได้รับอิทธิพลจากมหาเวชสันตกะในพระพุทธศาสนา ซึ่งแสดงให้เห็นภาพเวสสันดรและมัตสีเดินทางจากป่าไปยังเมืองหลวง สัตว์ป่าทั้งหมดรวมถึงปีศาจมากมายที่อาศัยอยู่ในป่าส่งเธอในขบวนที่ซ่อนอยู่กับชาวบ้านด้วยความรักและการไว้ทุกข์ การละเล่นผีตาโขน วัฒนธรรม ประเพณีภาคอีสาน […]