ประเพณีภาคเหนือ และวัฒนธรรมประเพณีภาคเหนือ

ประเพณี ภาคเหนือ

ประเพณี ภาคเหนือ เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีภาคเหนือที่สวยงาม วัฒนธรรม พิธีกรรม ความเชื่อ ภาษา การแต่งกาย การเล่น และอาหาร ฯลฯ เป็นกิจกรรมที่มีมาช้านาน ภาคเหนือหรือล้านนา ดินแดนแห่งประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลายที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าภาคอื่นของประเทศไทย เพราะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ชวนให้ขึ้นไปสัมผัสความงามเหล่านี้ ประเพณี ภาคเหนือ มีอะไรบ้าง นักท่องเที่ยวต่างประทับใจกับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและความเอื้ออาทรของชาวเหนือ ใครไม่มีโอกาสได้ไปสักครั้งต้องไป ดังนั้นเราจึงขอนำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์เล็กน้อยเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของภาคเหนือ เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ศึกษาข้อมูลก่อนไปเที่ยวเมืองเหนือ ประเพณี ความ เชื่อ ภาค เหนือ ประเพณี ภาคเหนือ ประเพณี ภาคเหนือ สำหรับภาคเหนือของประเทศไทย ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสลับที่ราบระหว่างภูเขา ซึ่งคนอยู่กันเป็นหมู่คณะ อาจจะเรียกว่ากลุ่มวัฒนธรรมล้านนา มีวิถีชีวิตและประเพณีเก่าแก่ที่เป็นเอกลักษณ์ แต่องค์ประกอบหลักยังคล้ายคลึงกันมาก เช่น สำเนียงการพูด การร้อง การเต้น การอยู่อย่างชาวนา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณของบรรพบุรุษ การอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกและอารมณ์ผ่านภาษา วรรณกรรม ดนตรี และงานหัตถกรรม แม้แต่งานฉลองโบราณ วัฒนธรรม ประเพณีภาคเหนือ ประเพณี ภาคเหนือ มีอะไรบ้าง  ในอดีตวัฒนธรรมของชาวกรุงหรือชาวล้านนา มีศูนย์กลางอยู่ที่นพบุรี […]