ประเพณีภาคอีสาน

ประเพณี ภาคอีสาน

หัวข้อนำทาง

ประเพณี ภาคอีสาน ประเพณีได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เข้าสู่สังคม ผสมผสานแนวปฏิบัติที่หลากหลายเข้ากับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม วิถีชีวิตของสังคมโดยเฉพาะศาสนามีอิทธิพลต่อประเพณีไทยมากที่สุด วัดและวัดในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย และชี้ให้เห็นว่าคนไทยให้ความสำคัญกับการบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยศิลปะที่สวยงามเพื่อใช้ในพิธีทางศาสนามาตั้งแต่สมัยโบราณ คำว่าประเพณีตามพจนานุกรมภาษาไทยของสถาบัน กำหนดความหมายของประเพณีโดยแยกคำออกจากกัน วัฒนธรรม ประเพณีภาคอีสาน

ประเพณีภาคอีสาน มีอะไรบ้าง

ประเพณี ภาคอีสาน  โดยเชื่อว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้ฝนไม่ตก อาจเป็นเพราะฟ้าได้เปลี่ยนแปลงไป คนที่ไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมหรือเจ้านายหรือเจ้านายไม่อยู่ในคำสอนของกษัตริย์ทำให้สวรรค์ลงโทษจึงไม่มีผล ฝนตกตามฤดูกาลหรือไม่มีฝนเป็นเวลานาน

ประเพณีภาคอีสาน 12 เดือน ที่ดินแห้งไม่สามารถปลูกได้เนื่องจากขาดน้ำหล่อเลี้ยงทุ่งนาและสวน ชาวบ้านคิดว่าแมวกลัวน้ำ พวกเขากลัวฝน แมวจะร้องไห้ทันทีหากโดนน้ำ เลยเอาแมวขึ้นขบวนเพื่อแก้ปัญหา เพราะพวกเขาเชื่อว่าถ้าฝนตกแมวจะร้องไห้ทันที เลยพาแมวไปเช็ดน้ำจนแมวร้องเสียงดัง ผ่านไป 3-7 วัน ฝนตกตามคำเรียกร้อง ทำให้เกิดประเพณีแห่นางแมว แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเช่นฝนเทียม ประเพณีแห่นางแม่น้อยในสังคมไทยหายาก

ประเพณีและวัฒนธรรมภาคอีสาน ผีตาโขน

ประเพณีภาคอีสาน ผีตาโขน ประเพณีผีตาโขน เป็นประเพณีที่จัดขึ้นที่อำเภอด่านซ้าย ของจังหวัดเลยซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ไม่ทราบแน่ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่เมื่อใด แต่มีข้อสงสัยว่าน่าจะมีเพราะมีบุญของพระเวสสันดรกับบุญบั้งไฟอยู่ด้วยกัน เมื่อหลายร้อยปีก่อน

ประเพณี ภาคอีสาน ผีตาโขนแต่เดิมเรียกว่าผีตาโขน เทศกาลที่ได้รับอิทธิพลจากมหาเวชสันตกะในพระพุทธศาสนา ซึ่งแสดงให้เห็นภาพเวสสันดรและมัตสีเดินทางจากป่าไปยังเมืองหลวง สัตว์ป่าทั้งหมดรวมถึงปีศาจมากมายที่อาศัยอยู่ในป่าส่งเธอในขบวนที่ซ่อนอยู่กับชาวบ้านด้วยความรักและการไว้ทุกข์

การละเล่นผีตาโขน

วัฒนธรรม ประเพณีภาคอีสาน ผีตาโขนจัดเป็นประเภทเกมได้ โดยผู้เล่นจะทำหน้ากากที่น่ากลัวเพื่อปกปิดใบหน้าของพวกเขารวมถึงเครื่องแต่งกายที่ต้องปกปิดอย่างสมบูรณ์และเข้าร่วมขบวนด้วยท่าทางต่างๆ ในพิธีทำบุญประจำปี ชาวพื้นเมืองเล่นผีตาโขนในเดือนแปด และดังตลอด 3 วัน

ประเพณีภาคอีสาน 12 เดือน วันแรกเป็นวันที่ชาวบ้านจะสร้างพระอุโบสถ และทำกระทงเล็กตั้งตาสี่ทิศทาง มีร่มขนาดใหญ่อยู่ในห้องโถง ถือเป็นวันแรกของพิธี วันที่สองเป็นวันประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุต จะมีผู้คนจากหมู่บ้านต่างๆ ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่นำลูกไฟมาเล่นเกมต่างๆ วันนี้จะมีขบวนผีตาโขนและเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองตามทาง ซึ่งจะทำขบวนไปที่วัดเพื่อทำพิธีใบศรีสุขขวัญ ระหว่างขบวนจะมีรำผีตาโขนทำให้สนุกสนาน วันที่สามเป็นวันที่ชาวบ้านไปทำบุญตักบาตรพระที่วัด ร่วมกันฟังเทศน์เวสสันดรชาดก และวันนี้จะไม่มีเกมผีตาโขน แต่จะมีพิธีทางศาสนา อุทิศบุญให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดหรือในพระบรมสารีริกธาตุ ประเพณีภาคอีสาน ผีตาโขน

ประเภทผีตาโขน

ผีตาโขนมีสองประเภท: ภาคอีสาน ประเพณี ผีตาโขนใหญ่เหมือนหุ่นเชิด ห่อด้วยผ้าหรือกระดาษซึ่งมีขนาดประมาณสองเท่าของคนทั่วไปคือผีตาโขนใหญ่ที่ตกแต่งด้วยวัสดุที่มาจากท้องถิ่นมีทั้งตัวผู้และตัวเมีย องคชาตมีการตกแต่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชายและความเป็นผู้หญิงอย่างชัดเจน

วัฒนธรรม ประเพณีภาคอีสาน นี่เป็นความเชื่อโบราณว่าอวัยวะเพศของมนุษย์แสดงถึงภาวะเจริญพันธุ์ มันไม่ใช่การเล่นตลกหรือความเย่อหยิ่งเลย และตามประเพณีผีตาโขนในแต่ละปีจะมีการสร้างผีตาโขนเพียง 1 คู่เท่านั้น ผู้รับผิดชอบผีตาโขนใหญ่ต้องได้รับอนุญาตจากผีหรือเจ้าของก่อนและต้องทำทุกอย่าง ปีหรืออย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน ผีตาโขนเล็กเป็นละครที่ชาวบ้านไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ชายหรือหญิง มีสิทธิ์ร่วมสนุกได้ แต่งตัวเหมือนผีตาโขนใหญ่แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ผู้หญิงไม่ค่อยมีส่วนร่วมเพราะเป็นกายกรรมและซุกซน

ประเพณีและวัฒนธรรมภาคอีสาน ประเพณีแห่นางแมว

ภาคอีสาน ประเพณี เมื่อพิจารณาถึงประเพณีเกี่ยวกับสัตว์ มีมาช้านานและเป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วประเทศ อาจไม่ใช่ประเพณีอื่นนอกจากขบวนนางแมวซึ่งมักจะจัดขึ้นในช่วงฤดูฝนหรือฤดูแล้ง ขอให้ฝนชุ่มฉ่ำแผ่นดินและทุ่งนาของทุกคน

ประวัติและความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีแห่นางแมว

ประเพณีภาคอีสาน มีอะไรบ้าง เพราะสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม การเลือกสวนผลไม้ต้องใช้น้ำมาก ดังนั้นหากวันหนึ่งฝนที่เคยตกต้องไม่ตกเหมือนเคย มันจะเป็นเดือนที่ร้อนสำหรับชาวนาทั่วไป ดังนั้นเพื่อให้ฝนมีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก จะต้องมี “ขบวนรดน้ำแมว”

สำหรับความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีแห่นางแมว คนไทยเชื่อว่าฝนตกเพราะเทวดา เมื่อฝนไม่ตกก็ต้องทำพิธีขอฝนกับเทวดา แต่บางความเชื่อบอกว่าเมื่อดินแห้ง สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ควันและเขม่าขอน้ำจากเทพเจ้ามาช่วยชำระ เพราะฝนเป็นน้ำของเทพเพราะเทพหมายถึงฝน ความเชื่อเกี่ยวกับแมว คนไทยเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์วิเศษและศักดิ์สิทธิ์ เมื่อนำมาใช้ในพิธีก็สามารถทำให้ฝนตกลงมาได้ หรือถ้าเป็นความเชื่อของชาวอีสานที่เชื่อว่าฝนไม่ตกก็ใช้สัตว์ ที่มีสีเดียวกับเมฆที่เรียกฝน ก็จะทำให้ฝนตกเช่นกัน และสิ่งมีชีวิตสีเมฆเพียงตัวเดียวคือแมวสวาท

การทำพิธีแห่นางแมว

ประเพณี ภาคอีสาน ขบวนนางแมวจะจัดขึ้นในฤดูฝนและฤดูแล้งที่ต้องใช้ขบวนพาเหรดสุดขั้ว ผู้หญิงที่เข้าร่วมขบวนจะต้องเป็นคนผิวขาว ดอกไม้ดอกใหญ่มารวมกันร้องเพลง เต้นรำ และทำเพลงเฮฮา

วิธีพาเหรดแมว ขบวนพาเหรดแมวจะนำชาวบ้านในชุดที่สวยงาม ก่อนขบวนพาเหรดชายชราต้องพูดกับแมวขณะวางตะกร้าว่านางแมว ให้สวรรค์ตก จากนั้นพวกเขาก็เดินไปรอบ ๆ หมู่บ้านเพื่อให้เจ้าของบ้านทุกคนสาดน้ำตามเสียงร้องของแมว เพราะเวลาแมวร้องฝนจะตก ระหว่างขบวนพาเหรด ผู้เฒ่ายังต้องพูด โดยปกติเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกัน แต่สรุปอยากให้ฝนตก ภาคอีสาน ประเพณี

บทคงามแนะนำ